26

Jul 2017

Klantcontact audit met spraakanalyse

posted by Bumicom Klantcontact audit met spraakanalyse

Zijn traditionele audits betrouwbaar?
Wet- en regelgeving stelt steeds strengere eisen aan organisaties om burgers te beschermen. Hiertoe nemen bedrijven uiteraard maatregelen, die ze vervolgens laten toetsen op werking doormiddel van audits. Zijn deze audits betrouwbaar genoeg om deze werking aan te tonen?

Traditionele audits zijn niet altijd betrouwbaar genoeg om compliancy aan te tonen
De werking van genomen compliancy-maatregelen gebeurt vaak op basis van wat mensen vertellen aan auditeurs en steekproefsgewijze documentatie die de werking van processen aantoont. Traditionele audits zeggen dus weinig over de werkelijkheid. Hoe laat je dan als bedrijf zien dat je het daadwerkelijk goed doet op het gebied van compliancy?

Honderd procent steekproef toont de compliancy veel beter aan
Bumicom biedt een oplossing om betrouwbaarder te auditen met Interaction Analytics spraakanalyse op alle opgenomen telefoongesprekken. Met de software van Nexidia is het mogelijk om snel, accuraat en op gestructureerde wijze honderd procent opgenomen klantinteracties te analyseren. De complete werkelijkheid dus. Hoe werkt het?

In de telefoongesprekken kan snel en accuraat fonetisch gegoogeld worden
Alle gesprekken kunnen worden beluisterd aan de hand van zoekopdrachten zoals in Google. Dit is een andere benadering dan het speech-to-text-principe waarbij het succes van het systeem afhangt van de accuraatheid van het woordenboek. Woorden uit gesprekken kunnen gecombineerd worden met metadata en hierover kan gerapporteerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld processtappen in een telefoongesprek gemeten worden. Op deze manier kan aangetoond worden dat bepaalde informatie juist wel of niet gegeven wordt en dat vragen die gesteld moeten worden aan klanten daadwerkelijk gesteld worden.

De toepassingen van Interaction Analytics zijn zo breed als de geest rijkt
Meer informatie over de toepassingen van Interaction Analytics vindt u onder onze Solutions Interaction Analytics en in het nieuwsbericht Goed luisteren is de eerste stap voor bedrijfsverbetering.

Wij kunnen u laten zien dat het werkt
Bumicom kan meer vertellen over de mogelijkheden en laten zien hoe de informatie uit Interaction Analytics succesvol gebruikt kan worden voor verbetering.

Neem contact met ons op via: 070 350 4500.