27

Jun 2018

Bumicom behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

posted by Bumicom Bumicom behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Bumicom Telecommunicatie BV ontvangt ISO 27001 certificaat van DEKRA

Den Haag, 26 juni 2018

Bumicom heeft op 26 juni 2018 het certificaat voor ISO/IEC 27001:2013 van test- en certificeringsbedrijf DEKRA ontvangen. Met de toekenning van dit certificaat voldoet Bumicom aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27001 is een belangrijke internationale standaard voor informatiebeveiliging, gericht op het procesmatig inrichten van beveiligingsmaatregelen. De standaard specificeert eisen voor het ontwerpen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

ISMS is een systematische beheer-aanpak van het beveiligen van de belangrijke bedrijfsinformatie, waarbij wordt gekeken naar mensen, processen en IT-systemen. Met het behalen van dit ISO-certificaat bewijst Bumicom een beleid te hanteren waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan.

QSN heeft Bumicom bijgestaan bij het opzetten van het ISMS. De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld.

Voor meer informatie zie: www.bumicom.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer 070-3504500.